Geschiedenis

Het cursusproject is een in 1973 gestart initiatief van de toenmalige Stichtse Culturele Raad en is in de loop der tijd uitgegroeid tot een groot aantal plaatselijke organisaties (cursusprojecten) binnen de provincie Utrecht. Het idee daarbij was dat er in elke gemeente voldoende mensen te vinden zijn die iets van hun kennis, kunde of hobby aan plaatsgenoten willen doorgeven.

Doel van elk cursusproject is het aanbieden van kortlopende cursussen op velerlei terrein op een laagdrempelige wijze binnen de eigen gemeente. In principe is ieder onderwerp geschikt om er een cursus in te geven. De laagdrempeligheid houdt in dat cursisten geen grote moeite hoeven te doen, of veel schroom moeten overwinnen om te kunnen deelnemen. De cursussen zijn niet duur en worden zo mogelijk in de eigen gemeente gegeven. De organisatie ligt in handen van een werkgroep van vrijwilligers in de deelnemende gemeenten.