Inschrijven
Cursusnaam:
 
 
Door 'verzenden' in te drukken schrijf je je in voor de cursus en verleen je aan de Stichting Cursusproject Harmelen, incassant ID: NL22CPH412660310000, een eenmalige machtiging om van jouw bankrekening het verschuldigde cursusgeld af te schrijven. De afschrijving zal plaatsvinden in de week voorafgaande aan de cursus.
 
Met jouw inschrijving geef je het Cursusproject Harmelen toestemming om jouw gegevens te bewaren en te gebruiken voor de afschrijving van het verschuldigde cursusgeld en het informeren over de door het Cursusproject georganiseerde cursussen.